Main PageHOME - main pageHlavní Stránka

Občanské sdružení Česko-Indický Spolek (IČ: 2 666 0 938) je sekulární a nepolitická nezisková nevládní organizace, dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, pro všestranné rozvíjení vztahů mezi lidem České republiky a zeměmi regionu Jižní Asie (tj. Indického subkontinentu – země sdružení SAARC), především Indické republiky. Klade si za úkol zejména:
  1. Šířit znalosti o Indii a její kultuře mezi českou veřejností, a to všemi vhodnými prostředky, např. elektronickou formou, pořádáním přednášek, výstav, filmových, divadelních a tanečních představení, odborných konferencí, rozhlasovými a TV pořady, publikační činností, organizováním veřejných festivalů např. u příležitosti indických svátků, apod.
  2. Podporovat vzájemné osobní poznávání Čechů a Indů a jejich zemí, poskytovat bezplatnou informační službu pro Čechy, kteří chtějí navštívit Indii, jakož i pro Indy, kteří jsou v ČR.
  3. Navazovat přátelské styky s Indy žijícími v ČR a jejich organizacemi, např. občanským sdružením Bharat Sangh, pořádáním společných akcí a společných podniků.
  4. Poskytovat humanitární pomoc indickým imigrantům a indickým studentům, studujícím v ČR.
  5. Spolupracovat s indickými společnostmi zajímajícími se o ČR (po stránce kulturní i ekonomické) a napomáhat uspokojování zájmu o naši zemi v Indii.
  6. Spolupracovat s dalšími společnostmi orientujícími se na vztahy se zeměmi v Jihoasijském regionu, a také se sdruženími SAARC, BRICS a ŠOS, kterých je Indie členem.
  7. Napomáhat rozvoji hospodářských vztahů mezi ČR a Indií, a to především poradenskou službou a zprostředkováním kontaktů.
  8. Podporovat na nevládní úrovni studentskou výměnu, navazování studentských vztahů a partnerských vztahů univerzit a dalších VŠ v ČR a Indii.
  9. Zvyšovat povědomí a znalosti o józe, ájurvédě a indické filosofii v ČR.
  10. Přispívat k propagaci a rozvoji vědeckého oboru indologie.
stanovy – HTML stanovy – PDF

Chcete-li se stát členem Česko-Indického spolku, můžete si zde stáhnout přihlášku ve formátu PDF
a tu buďto vyplnit v programu Adobe Reader, podepsat ji certifikátem elektronického podpisu a poslat nám ji na e-mail: cze.ind.s@gmail.com,
anebo si ji vytisknout, vlastnoručně ji podepsat a poslat poštou na adresu:
Česko-Indický Spolek
℅ Karel Kamalanand Černík
Prosetická 217/8
415 01 – Teplice

  Licence Creative Commons
©opyleft: Kamalanand
Creative Commons 4.0 International